Thời Hạn Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng Là Bao Lâu?

Kế toán trưởng là người có chức vụ cao, đảm nhận vai trò lãnh đạo nhân viên của mình thực hiện những nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu đã đề ra.kế toán trưởng là một trong những chức vụ được rất nhiều người theo học trong xã hội hiện nay. Có một văn bằng kế toán là chưa đủ chúng ta cần phải đặt mục tiêu cao hơn nữa là học thêm một chứng chỉ kế toán trưởng. bới nó sẽ đem đến cho bạn một mức lương khá ổn định và công việc của bạn sẽ đơn giản hơn nhiều so với một nhân viên kế toán thông thường.tuy nhiên,kế toán trưởng được bổ nhiệm như thế nào và nó có hiệu lực ra sao? Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu nó một cách cụ thể qua ví dụ cơ bản sau đây;

Bà cao thị thanh đã học và được cấp chứng chỉ kế toán trưởng vào tháng 7/2012 và đến tháng 10/2012 bà được bầu làm kế toán trưởng nhưng sau đó gặp phải một số lý do nào đó Bà chuyển sang công tác tại một địa điểm khác và bà kiêm nhiệm vụ làm phụ trách nghành kế toán vào tháng 12/2012 và cho đến năm 2018 bà muốn trở lại công việc làm kế toán trưởng nhưng do đã hết thời hạn nên bà không thể đảm nhiệm vị trí là một kế toán trưởng.

Bà thanh đã đưa ra câu hỏi và cần được giải đáp một cách cụ thể: mỗi lần muốn giữ chức vụ kế toán trưởng có cần phải học lại chứng chỉ và khi học kế toán trưởng thời hạn 5 năm thì liệu chuyển sang doanh nghiệp khác làm việc bà có cần phải làm hồ sơ như thế nào?

Bộ tài chính đã đưa ra lời giải thích như sau:

Dựa vào điều 3 khoản 5 luật kế toán cho biết khi bạn học chứng chỉ thời hạn 5 năm và sau khi quá thời hạn bạn có thể yêu cầu cấp lại chứng chỉ. Người đã có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng khi được bổ nhiệm làm kế toán trưởng mtj lần thì những lần sau vẫn được bổ nhiệm và thời hạn hiệu lực là vô hạn trừ những trường hợp nào đã qua hoặc hơn 2 lần không bổ nhiệm và nó được quy định trong thời hạn 5 năm

Từ những lý giải ý kiến như trên thì bà thanh cần tìm hiểu và thực hiện theo đúng những gì mà luật kế toán đưa ra.

Thời Hạn Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng Là Bao Lâu?
5 (100%) 3 votes

No Responses

Write a response